بندر شهید رجایی

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در مسیر ترانزیتی جنوب به شمال و کریدور بین المللی واقع گردیده و  شرکت نظم آفرینان صنعت سهند بندر با در اختیار داشتن ترمینال شماره یک پشتیبانی کانتینری در این بندر، انواع خدمات کانتینری با تنوع و قابلیت بالا را به ذینفعان ارائه مینماید.

مشخصات مراکز عملیاتی در بندر شهید رجایی: 

 • مساحت  تقریبی مجموعه کانتینری  : 44 هکتار
 • مساحت تقریبی نگهداری کالایی حدود : 20 هکتار
 • مساحت تقریبی تعمیرگاه های تخصصی : 900مترمربع
 • مساحت انبار CFS جدید حدود :12000 متر مربع
 • مساحت انبار CFS قدیم حدود :8700 متر مربع
 • مساحت انبار CFM نگهداری قطعات : 968 متر مربع
 • ظرفیت اسمی نگهداری کانتینر پر وارداتی : 33300 TEU و سالانه 399600 TEU
 • ظرفیت اسمی نگهداری کالا در انبارها :52500 تن
 • ظرفیت نگهداری انبار و ترمینال CFS جدید : 30000 تن کالای خشک
 • ظرفیت نگهداری انبار CFS قدیم : 22500 تن کالای خشک
 • ظرفیت نگهداری کانتینر پر یخچالی : 30 پلاگ