تجهیزات و امکانات

تجهیزات و ماشین آلات موجود در بندر امام خمینی (ره):

 •  8 دستگاه جرثقیل 140 تن                                                              
 • 5 دستگاه انواع جرثقیلهای 25 تن ، 80 تن، 550 تن                        
 • 7 دستگاه مکنده 600 تن در ساعت
 • 3 دستگاه مکنده 300 تن در ساعت                                                 
 • 2 دستگاه آنلودربرگا
 • 7 دستگاه لودر کوماتسو                                                                   
 • 7 دستگاه گراپ رادیویی                                                                 
 • 4 دستگاه باسکول 60 تن                                                                
 • 1 دستگاه بیل مکانیکی    
 • 6 دستگاه لودر 
 • 5 دستگاه انواع لیفتراک 3 تا 10 تن                                                           
 • 2 دستگاه بالابر
 • 2 دستگاه تانکر سوخت رسان

 

تجهیزات و ماشین آلات موجود در بندر شهید رجایی:

 • 7 دستگاه ترانستینر                                                                                                                        7
 • 4 دستگاه انواع لیفتراک 3 تا 10 تن
 • 1 دستگاه بالابر
 • 5 دستگاه ریچ استاکر
 • 5 دستگاه سایدلیفت
 • 2 دستگاه پاور پک