تماس با ما

تهران . میدان آرژانتین انتهای خیابان الوند ، پلاک 72 طبقه چهارم غربی
کد پستی :1516844716
تلفن تماس: 84-88643471-021
نمابر: 88643485-021
پست الکترونیک: info@nassco.ir

 

 

خوزستان – بندر امام خمینی (ره) – مجتمع بندری – ساختمان توحید
کد پستی : 6357138455
تلفن تماس: 8-2283217-0615
نمابر: 2283216-0615
پست الکترونیک: bikinfo@nassco.ir

 

 

بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی
کد پستی : 7917183782
تلفن تماس: 8-33524726-076
نمابر: 33524725-076
پست الکترونیک:bndinfo@nassco.ir