خدمات

شرکت نظم آفرینان صنعت سهند خدمات ذیل را در مراکز و شعب خود در بنادر کشور به صاحبان کالا ارائه مینماید:

خدمات کانتینری در بندر شهید رجایی

 • نگهداری و تخلیه و بارگیری و تحویل دهی کانتینر پر وارداتی و صادراتی
 • نگهداری و تخلیه و بارگیری و تحویل دهی کانتینر خالی خطوط کشتیرانی
 • استریپ کانتینر
 • استافینگ کالاهای صادراتی

خدمات تخلیه و بارگیری انواع شناورهای غیر کانتینری در بندر امام خمینی (ره)

 • تخلیه و بارگیری انواع محمولات وارداتی، صادراتی در بخش کالاهای عمومی (General Cargo)
 • تخلیه و بارگیری انواع کالاهای فله (Bulk Cargo) و غلات(Grain) 

خدمات انبارداری غلات و کالای متفرقه در بندر امام خمینی (ره)

 • انبارداری غلات در انبارهای مسقف داخل مجتمع بندری 
 • انبارداری غلات در سیلوها داخل مجتمع بندی 
 • انبارداری غلات در انبارهای مسقف در خارج از مجتمع بندری 

خدمات یکپارچه به واردکنندکان و صادر کنندگان کالا در کلیه شعب

 • ارائه خدمات یکپارچه از مبدا تا مقصد شامل ترخیص کالا و انجام امور گمرکی، خنکاری
 • حمل شهری و بین شهری
 • دپو و بارگیری کالا در انبارها