گواهینامه ها و مجوزها

  • دارای مجوز تخلیه و بارگیری از سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران
  • دارای مجوزهای فعالیت در بنادر شهید رجایی و بندر امام خمینی (ره)
  • دارای گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
  • دارای گواهینامه مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015
  • دارای گواهینامه نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001
  • عضویت در انجمن پایانه داران بنادر ایران
  • عضویت در انجمن صنفی کارفرمایان
  • عضویت در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته